La barraca valenciana és un habitatge en extinció. Ja no se'n fan de noves. L'objectiu d'aquest blog és arreplegar i classificar fotografies de barraques valencianes i, quan siga possible, localitzar les barraques fotografiades.

Si Vosté disposa de fotografies o vol comentar les exposades, pot adreçar-se a: Francesc J. Hernàndez (fjhernan@uv.es), Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, o a Jesús Mallón (jemalgui@hotmail.com).

En el projecte d'il·lustrar les barraques col·laboren també Francesc Llorens i Alexandre Bataller.

Aquest blog deu molt a les aportacions dels membres de l'Associació Cultural "Remember València" i molt especialment a Ángel Martínez, Andrés Gimenez i José Luis Bouzas. També a Vicente Muñoz i Rafael Solaz, així com a Juan María Cerdán.

També estem molt agraïts a Fernando Segura i Mari Carmen Dolz, que han aportat fotografies, dibuixos i pintures de barraques, que han fet durant anys.

dissabte, 31 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraques amb els números 10 o 12  i 14)


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Aquesta fotografia, com la d'ahir, pertany a l'arxiu de la família Cuyàs, que es conserva a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (referència 14815). Són, com les pujades els darrers dies, les Barraques de Montoliu, al Saler. La barraca que s'hi veu a l'esquerra està retolada amb el número 14. L'altra, a la dreta, fou retolada amb el número 10 i amb el número 12, en diferents èpoques. No té datació.

divendres, 30 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraques amb el número 10 o 12)


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Aquesta fotografia pertany a l'arxiu de la família Cuyàs, que es conserva a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Referència 14813). És la mateixa barraca de la dreta de les de Montoliu, al Saler, encara que ara està retolada amb el número 12. Com s'hi pot veure, ací ha crescut una esparraguera per la vora de la teulada. No té datació.

dijous, 29 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraca amb el número 10 o 12)


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Aquesta fotografia fou pujada al Foro Remember Valencia I, entrada 17361, per Ángel Martínez. Segons ell, procedeix del web del Ministeri de Cultura. Correspon, com les anteriors i les posteriors d'aquesta sèrie a les Barraques de Montoliu que hi havia a el Saler. S'hi pot veure com la barraca de la dreta en les fotografies anteriors està retolada amb el número 10. D'altres vegades durà el número 12. La fotografia no té datació.

dimecres, 28 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraques amb els números 10 o 12  i 14)

 Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Es tracta de la mateixa fotografia que la de l'entrada d'ahir però en color. Al peu diu:
VALENCIA -10    Barracas    Durá
Una segona versió d'aquesta mateixa imatge en color es va publicar en una altra postal (que podeu descarregar ací).


Aquesta és l'entrada 400 d'aquest blog.


dimarts, 27 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraques amb els números 10 o 12  i 14)

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Ací teniu una altra versió retallada de la mateixa fotografia (amb major nitidesa).
Postal procedent d'un web de subhastes. Estan fotografiades les Barraques de Montoliu. Al peu diu:
VALENCIA - 10   Barracas    Durá
Hi ha una altra versió d'aquesta postal amb la marca (que podeu descarregar fent clic ací):Podeu descarregar una altra imatge fent clic ací.
Encara que té el mateix editor que la postal d'ahir, es tracta de dues fotografies fetes en moments diferents, com es pot apreciar per la diferència de la planta (potser una esparraguera) de la barraca de l'esquerra, que es trobava en la fotografia anterior, però no en aquesta. A més, dalt de la porta de la barraca de la dreta hi ha una mena de rètol.


dilluns, 26 de gener de 2015

Barraques de Montoliu, El Saler
(barraques amb els números 10 o 12  i 14)Podeu descarregar la imatge fent clic ací.  Postal de Durá. Una altra versió ací. El text diu:
VALENCIA.- Barraca de Montoliú. (Saler)
Comencem amb aquesta imatge una sèrie sobre les Barraques de Montoliu (no Montoliú), que estaven al Saler. Foren unes barraques molt fotografiades. La barraca de la dreta de la fotografia apareix en algunes fotografies amb el número 14. La de l'esquerra, amb el número 10 o el número 12. Aquesta postal apareix en una pàgina de subhastes datada cap al 1945.

diumenge, 25 de gener de 2015Podeu descarregar la fotografia, fent clic ací. Magnífica fotografia proporcionada per Ángel Martínez, que correspon a un interior de barraca. Procedeix de l'Arxiu de José Huguet.. Aquesta mateixa imatge és la que havíem vist reproduïda en un cromo de l'àlbum de Gallina Blanca, que es va pujar al blog el dia 12 de gener de 2015 (podeu descarregar la imatge fent clic ací).Cal destacar alguns detalls de la fotografia superior.


A l'esquerra es pot veure un aiguamans, a la dreta una cadira de boga i dalt un calendari de fulles d'almanac, dalt del qual hi ha un forat de ventilació amb la cambra (podeu descarregar aquesta imatge de detall fent clic ací).

S'hi pot veure a l'esquerra un llum, format per una tulipa de vidre. El fil del llum (que en aquella època tenien un recobriment de fil) està cobert per uns fulls de paper de seda, lligats amb unes cordetes. La funció d'aquest paper és arreplegar les cagadetes de mosca que, d'altra manera, anirien al fil de la llum. Els papers de seda es canviaven de tant en tant. A la dreta es por veure una carnera, que era un diposit lleuger de fusta i tela metàl·lica, on es guardava la carn per evitar que també l'afectaren les mosques. Generalment estava penjada a una certa altura per protegir-la també dels gats (podeu descarregar aquesta imatge de detall fent clic ací).


Dalt de la porta de l'habitació es pot veure un altre forat de ventilació. Al corredor també hi ha una màquina de cosir i al fons, a la porta, una cadira de boga baixa, també molt tradicional. (podeu descarregar aquesta imatge de detall fent clic ací).


dissabte, 24 de gener de 2015

L'Albufera


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Fotografia procedent del blog "El carpintero travieso" de Francisco José Exposito Vicens (entrada del 30/12/2012), que podeu trobar ací. Sembla tractar-se de les fotografies d'un arxiu personal. Pel que fa a la datació, l'autor del blog indica que està feta cap al 1975. No dóna la ubicació, encara que pel terra que s'hi veu (pràcticament arena) i el fons de suposades dunes, considerarem que la barraca es trobava en l'entorn de l'Albufera.

divendres, 23 de gener de 2015

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Fotografia (14,5 x 11,5 cm) procedent d'un web de subhastes que representa un grup familiar davant d'una barraca. El web de subhastes fa constar que és una barraca valenciana, però podria ser també d'altres llocs. Tampoc no disposem de datació.

dijous, 22 de gener de 2015Podeu descarregar la fotografia fent clic ací. Magnífica fotografia procedent de l'arxiu de José Luis Bou, que l'ha enviada generosament al blog. No disposem de localització, ni ubicació.

dimecres, 21 de gener de 2015

L'AlbuferaPodeu descarregar la imatge fent clic ací. Porta el rètol:
Arrozales    Valencia
Ací en teniu una altra versió imatge (que podeu descarregar ací):La postal fou editada per JDP i la fotografia correspon a Penalba. La barraca fotografiada no està datada. Pel que fa a la localització, la podem ubicar fàcilment en l'entorn de l'Albufera. S'hi poden veure camps d'arròs a l'esquerra. Encara que no la tenim identificada amb precisió, ja havia aparegut en una altra fotografia pujada a aquest blog el 20 de juliol de 2014, que tornem a reproduir (la podeu descarregar fent clic ací):dimarts, 20 de gener de 2015

Barraques de Sales, Av. Dr. Tomás Sala 2, València

 
Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Aquesta magnífica fotografia correspon a les Barraques de Sales, que ja han aparegut al blog en moltes entrades. Es troben en l'Av. Dr. Tomás Sala de València, junt al Bulevard Sud. Està feta des de la banda de llevant, contrària a la fotografia d'ahir. S'hi pot apreciar el número 12. La reproducció del mapa de 1929-1944 permet apreciar algunes coses. En primer lloc que el número 12 no correspon a cap carrer, sinó a un camí. Amb el número 14 estan indicades altra barraca que també està grafiada com "Barraca de Sales". Ací teniu el mapa (que podeu descarregar fent clic ací)


La fotografia ha estat proporcionada per Ángel Martínez i pertany a l'arxiu de Miguel Ángel Sáiz, l'aportació desinteressada dels quals agraïm.

dilluns, 19 de gener de 2015

Barraques de Sales, Av. Dr. Tomás Sala 2, València

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. La postal, sense datació, porta el rètol:
Valencia. Jardín de Flores
Aquesta postal reprodueix les anomenades Barraques de Sales, que ja han aparegut al blog i es troben (encara!) a l'Avinguda Dr. Tomàs Sala, 2, de València, junt al Bulevard Sud i el barri de Sant Marcel·lí. La fotografia està feta des de la part de ponent (on està el fotògraf actualment hi ha un pas de zebra del carrer General Barroso). Aquestes barraques tenen la peculiaridad que la part superior de la barraca de l'esquerra de la fotografia (la que es troba més al nord) està lleugerament desplaçat, el que es pot apreciar en la lleugera inclinació de la finestra superior. Ací teniu una fotografia ja posada en el blog d'aquestes barraques des del mateix costat (que podeu descarregar fent clic ací):


Ací teniu la imatge actual, proporcionada per Google Street (que podeu descarregar fent clic ací):

Per últim, ací teniu les barraques en la cartografia del cadastre (que podeu descarregar fent clic ací):


diumenge, 18 de gener de 2015

L'Albufera

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Com les fotografies d'ahir i despús-ahir, la imatge correspon a una dona, vestida de llauradora, davant de l'escenari d'una barraca. La fotografia no té datació ni ubicació, encara que podem deduir que es troba en l'entorn de l'Albufera, perquè està en un emplaçament per batre els cereals, suposadament l'arròs. A destacar l'entrada lateral de la barraca.

dissabte, 17 de gener de 2015

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Com la fotografia d'ahir i la de demà, aquesta postal representa dones vestides de llauradores amb el fons d'una barraca. No hi ha indicacions sobre la datació ni la ubicació.
Les dones fotografiades semblen ser les mateixes que les de la postal pujada al blog el dia 1 de gener, que era aquesta (que podeu descarregar fent clic ací):


Aquesta fou editada per Cris-Adam i la datàrem provisionalment el 1956 segons la lectura del mata-segell. Per això, prendrem el mateix any com a datació probable de la primera fotografia.

divendres, 16 de gener de 2015

Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Postal, procedent d'un web de subhastes, en la qual es poden veure dues jovenetes, amb el vestit de llauradora, a la porta d'una barraca. No està ubicada, ni datada. El dors de la postal no identifica l'editor. El podeu descarregar fent clic ací.
dijous, 15 de gener de 2015


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Postal procedent d'un web de subhastes, sense ubicació, ni datació. En un blog de Jose Luis Aroca apareix aquesta mateixa imatge (ací) i està datada "ca. 1960", sense que s'hi explique la raó. Amb tot, prendrem aquesta data provisionalment com a datació de la fotografia. Ací en teniu una altra imatge, que podeu descarregar ací.

dimecres, 14 de gener de 2015


Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Targeta postal procedent d'un web de subhastes. Al peu hi ha escrit:
VALENCIA - 80     Barracas de la Huerta    Durá
D'aquesta posta hi ha una altra versió, amb el mateix rètol, però una tipografia distinta, que podeu descarregar fent clic ací:


No té datació ni ubicació. A destacar el ceber.

dimarts, 13 de gener de 2015

Barraques de Sales, Av. Dr. Tomás Sala 2, ca. 1970


Podeu descarregar la fotografia fent clic ací.
Les barraques de la fotografia són les anomenades Barraques de Sales, que es troben encara a l'Avinguda del Dr. Tomàs Sala, 2, de València, junt al Bulevard Sud. Una imatge des de pràcticament la mateixa ubicació que ja ha aparegut ací és aquesta (que podeu descarregar ací):

 
 Ací teniu una imatge actual, procedent de Google street (que podeu descarregar ací):


Aquesta fotografia procedeix d'un repositori de fotografies (ací), creat per la celebració del 50é aniversari de l'Institut "Juan de Garay" de València. En unes notes a les fotografies, signades per Assumpta Silvestre (possiblement la posseidora de la fotografia) es pot llegir:
Itinerario: son fotografías del trayecto del Barrio San Marcelino al Instituto por las  sendas. Se corresponde aproximadamente al espacio que ahora ocupa La Rambleta y el Bulevar Sur.
El grup de fotografies està datat entre 1965-1975. La fotografia estarà feta cap al 1970. Cal anotar que en aquella època, el batxiller durava sis anys (més un de preuniversitari o curs d'orientació universitària).

dilluns, 12 de gener de 2015Podeu descarregar la imatge fent clic ací.

Aquest imatge aparegué en un cromo de l'àlbum anomenat "Segon Àlbum de Gallina Blanca". Suposarem que correspon al buit inferior esquerre de l'àlbum (que podeu descarregar ací)


La imatge de l'àlbum fou pujada en el post d'ahir.

diumenge, 11 de gener de 2015Podeu descarregar la imatge fent clic ací.

Aquesta imatge aparegué a l'anomenat "Segon Àlbum de Gallina Blanca" i correspon amb un cromo amb el peu:
N. 4. Modelo de pequeña barraca
La imatge superior és una ampliació (de poca qualitat) del full sencer de l'àlbum, una imatge ja pujada en les entrades d'ahir i despús-ahir, que podeu descarregar  ací (altra versió ací):


Ací teniu una imatge de l'àlbum (que podeu descarregar ací)


Addenda (1/1/2016). Una versió de més qualitat de la imatge, la teniu ací (podeu descarregar ací):
dissabte, 10 de gener de 2015Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Altra versió, ací:Aquesta imatge aparegué a l'anomenat "Segon Àlbum de Gallina Blanca" i és molt semblant a la publicada ahir, que era un cromo del "Primer Àlbum". Fins i tot podem considerar-la l'original del cromo acolorit. Les diferències (la porta oberta o tancada i l'andana dalt de la porta) poden ser modificacions de la mà de la persona que ha acolorit la fotografia.
 En el Segon Àlbum (i presumiblement també en el primer, que no hem localitzat) hi havia un full on calia arreplegar cromos sobre "Barraca Valenciana". Ací teniu el full, que podeu descarregar ací (altra versió ací):
divendres, 9 de gener de 2015Podeu descarregar la imatge fent clic ací. Aquesta imatge de l'interior de una barraca, sense ubicar ni datar, correspon a un cromo d'un álbum, l'anomenat "Primer Àlbum de Gallina Blanca" (Gallina Blanca és una empresa catalana de brou concentrat), serie 9 (La casa rural a Espanya), cromo número 6. Es tracta d'una vista interior d'una barraca.


dijous, 8 de gener de 2015

El Palmar (?)
Podeu descarregar la fotografia fent clic ací. Imatge arreplegada al llibre Valencia en Blanco y Negro (p. 233), publicat per l'editorial Tivoli, sense ubicació ni datació. Una altra versió, ací:dimecres, 7 de gener de 2015

Barraques de Tramoyeres. Actualment, carrer Reverend Rafael Tramoyeres, 18 aprox., Benimaclet, 1959Podeu descarregar la fotografia fent clic ací. Aquestes barraques estaven ubicades aproximadament on està l'edifici de l'actual carrer Reverend Rafael Tramoyeres, número 18. Ací les teniu indicades en la cartografia de 1929-1944 (que podeu descarregar ací): La fotografia procedeix de la iniciativa "Benimaclet conta" (http://benimacletconta.com), que dóna una acuradíssima descripció, que reproduirem:En aquest lloc, fins al 25 de maig de 1959, van estar situades les Barraques de Tramoyeres. És realment peculiar que existiren barraques fins a aquell moment, en ple centre de Benimaclet.
El nom de les barraques prové del nom del seu propietari, el qual no tenia res a veure ni amb el carrer Cuenca Tramoyeres ni amb la del Reverend Rafael Tramoyeres, malgrat estar situades just enmig d’ambdues. El Tramoyeres que habitava en les barraques tenia la digníssima responsabilitat d’arreplegar les brosses de tot el barri. Només per aquest fet ja mereix un reconeixement.
En l’actual edifici que es troba on s’emplaçaven les barraques, s’han inserit uns taulells amb un dibuix d’aquestes, per a recordar la seua ubicació i existència, ja que van ser les últimes barraques de Benimaclet.
La propietària del local era la farmàcia n’Adelina, que el va cedir a la Seguretat Social perquè instal•laren l’ambulatori. Era una planta baixa xicoteta i precària, amb una sala d’espera minúscula. En la memòria col•lectiva perviuen els noms dels doctors Martí, Maximiliano i d’altres.
Un veí recorda com era l’ambulatori a la fi dels anys 60: “Era una planta baixa tercermundista, un local amb calor sufocant a l’estiu i un fred polar a l’hivern, el vàter s’inundava cada vegada que queien unes gotes de pluja i la bombeta de la llum l’ha furtava constantment algun pacient sense escrúpols.”
A la fi de la dècada dels setanta, l’ambulatori es va traslladar a una planta baixa més àmplia situada en la cantonada d’Emilio Baró amb Assagador d’Alboraia (llavors denominada Camí Cases de l’Enginyer).
Després de l’ambulatori, la planta baixa de Baró de Sant Petrillo va ser ocupada per la Unió Democràtica de Jubilats i Pensionistes, la qual als pocs anys es va traslladar al seu lloc actual al carrer Utiel.